BABOR Institute Kralingen

Teleway

De BIOPEELING richt zich op pure huidverbetering. De peeling werkt van binnen naar buiten als enzorgt ervoor dat de huid optimaal wordt gereinigd. Je kan het zien als een detox voor je huid. Determ BIOPEELING is geen merknaam, het betekent natuurlijke (bio) exfoliatie (peeling). De BIOPEEL-ING van 2B BI

Babor_Skinovage_Melieh_KV.tif (1)

WAT IS TELEWAY?

Het Teleway apparaat werkt doormiddelvan een Hoogfrequente wisselstroom “Ultra Short High Frequency’’ die zowel inde medische als cosmetische wereld geb-ruikt wordt met uitstekende resultaten. Dehoogfrequente wisselstroom zorgt voorwarmte die door een uiterst dun naaldjestroomt. De naald stipt de te behandelenhuid aan en daar vindt dan ter plaatsecoagulatie (bloedstolling) plaats. Door-middel van het Teleway apparaat kunnenwij oneffenheden verwijderen.Eén behandeling is vaak voldoende omde huidoneffenheden te verwijderen,maar soms zijn er meerdere behandelin-gen nodig, dit is afhankelijk van de indi-catie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.